Ecofys is in 1984 gestart als een onderzoek- en adviesbureau voor energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Sinds die tijd heeft Ecofys talloze onderzoeken en projecten uitgevoerd voor energiebedrijven, woningcorporaties, bouwbedrijven, overheden en eindgebruikers.


Windmolens draaien op subsidie, zo wordt gezegd. Maar hoe beïnvloedt de Nederlandse overheid het level playing field in de energiemarkt en hoe kan zij de marktwerking in deze sector bevorderen?

Dit onderzoek richt zich op de volgende subvragen:

1. Welke directe en indirecte steunmaatregelen en subsidies zijn van invloed op de productie van fossiele energie, hernieuwbare energie, kernenergie en op de energievraag?

2. Welke (kwalitatieve) effecten hebben deze maatregelen, gezien tegen de achtergrond van de huidige economische en klimaat- en energiedoelstellingen?

3. Welke besparing aan overheidsgeld zou het gevolg zijn van het gelijktrekken van het speelveld voor duurzame energieprojecten?


De onpartijdigheid van Ecofys als dochteronderneming van Eneco is in dit onderzoek gewaarborgd door de betrokkenheid van het onderzoeksbureau CE Delft als co-auteur.