NL-Development

Den Haag, Nederlandwww.nl-development.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Projectontwikkelaar voor eigen rekening en risico. Gespecialiseerd in binnenstedelijke ontwikkelingen in de Randstad. Voor zowel wonen als commerciëel als maatschappelijk en voor nieuwbouw, transformatie en rijksmonumenten. Sinds 2010 zijn alle projecten gasloos en ‘BENG' met daarbij wel prioriteit voor de gebruikers/bewoners en de architectuur. Lange Nieuwstraat te Schiedam is een binnenstedelijke invullocatie met woningen in alle categorieën. Deels nieuwbouw, deels renovatie en deels rijksmonumenten.