Natuurwerkdag Junior

Driebergen-Zeist, Nederlandwww.landschappen.nl/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Goede gezondheid en welzijn

Natuurwerkdag Junior heeft als doel om de jonge generatie te inspireren zorg te dragen voor een groene leefomgeving. De doelgroep is leerlingen van de bovenbouw van basisscholen. Leerlingen in heel Nederland doen mee aan leuke natuurklussen (bv. bomen/bollen planten, takkenrillen maken, snoeien en insectenhotels maken) en zetten zich op deze manier in voor de leefomgeving van planten en dieren. Ook helpen de leerlingen met het uitvoeren van bodemchecks (bijvoorbeeld de waterdoorlatendheid, gezondheid van de bodem of aantallen bodemdieren.)

LandschappenNL weet dat de Natuurwerkdag Junior een mooie kans is voor kinderen om een positieve natuurervaring op te doen. Vorig jaar is er een pilot gedraaid met 1.777 leerlingen uit heel Nederland, met veel positieve reacties.

De doelgroep van deze dag zijn basisschoolleerlingen van ca. 10-12 jaar oud. In 2022 zijn bij het scholenprogramma 1.206 leerlingen actief geweest. Op eigen initiatief is in de provincie Gelderland een uitbreiding gemaakt op het scholenprogramma met 10 klassen: 265 leerlingen.