Natuurfontein

Amsterdam, Nederlandnatuurfontein.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorRecreatie

Natuurfontein is een Groene BuitenSpeelOrganisatie, die als doelstelling heeft onze kinderen via vrije tijd, buitenzijn en bewegingswijs jeugdherinneringen te laten creëren. Ze te begeleiden naar “de kinderen van de toekomst”.


De 21e eeuw is een spannende nieuwe tijd waarin de lerende samenleving centraal staat en alles met elkaar continue in verbinding is. Informatie is overal en onuitputtelijk. Hoe haal je daar de meerwaarde uit? Beleven, ervaren en inspelen op de continue veranderende omgeving van, zowel het kind, de ouder als wel de dan geldende organisatie is het uitgangspunt van de kijk van Natuurfontein op deze nieuwe generatie. Hoe kunnen zij ze daarop voorbereiden? Door meer te zijn dan een “standaard BSO”. Het coachen en inspireren van deze bijzondere kinderen doen ze voornamelijk met behulp van hun drie pijlers, namelijk: 1. Leren vanuit (en in) natuur. 2. Hoe word ik een echte Stadvinder? 3. Het coachen van de ontwikkeling van het innerlijke kind.


De samenwerking met Triodos maakt het mogelijk om de ambitie: "De Groene Vlek" verspreiden waar te maken. Natuurfontein zal in 2018 nog 2 vestigingen openen in Amsterdam en zijn in de voorbereiding voor een Franchise-versie.