Voedselmuseum 2023

Diever, The Netherlands
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorNatuurvoeding
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)
  • Kwaliteitsonderwijs

Hoe kunnen we zorgen dat we de wereld voeden zonder de aarde te veel te belasten? In 2021 en 2022 was het Voedselmuseum een plek waar mensen samenkwamen om na te denken, te onderzoeken, te eten, te proeven en te praten over ons voedselsysteem. Het was een belangrijke plaats waar problemen werden omgezet in verhalen. Verbeelding werd gebruikt als een krachtig middel om dingen te veranderen. Voedsel werd gezien als een manier om naar de wereld om ons heen te kijken.

In 2023 nam 'n Wilde Keuze de tijd om te onderzoeken, kennis te delen, het onderwijs te vernieuwen en terug te kijken. Ze hebben plannen om in 2024 met een nieuw idee van het Voedselmuseum door het hele land te reizen met een voedselinstallatie.

Om dit te doen, werkten ze samen met 42 studenten Toegepaste Biologie aan het Aeres MBO Almere om nieuwe tentoonstellingen te maken waarin kunst en voedseleducatie werden samengevoegd in het lesprogramma.

Ook ging een mobiele tafel door Almere voor workshops en evenementen. Ten slotte werd een interactieve kaart gemaakt met alle voedselinitiatieven voor de toekomst in Nederland.