Microkrediet voor vrouwen in Vietnam

Hanoi, Vietnamwww.mhivnfoundation.com
Investering/ financiering door
  • Triodos Foundation Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking

* Aanvullende informatie

Armoedebestrijding en als kleine zelfstandige inkomsten verwerven


Het algemene doel is armoedebestrijding en economische onafhankelijkheid van de deelneemsters. Ze worden getraind in ondernemersvaardigheden en het opzetten van bedrijfsactiviteiten met gebruik van microkrediet. Hierdoor verwerven zij hun eigen inkomen en kunnen hun leefomstandigheden verbeteren op het gebied van wonen, gezondheid, onderwijs voor hun kinderen. Ook leren ze collectief te sparen voor onvoorziene kosten. Hierdoor participeert het gezin zelfverzekerder in de lokale samenleving en levert een volwaardige bijdrage daaraan.


De organisatie ligt zo laag mogelijk in de gemeenschap. De uitvoering vindt plaats door leidsters van de plaatselijke Vietnamese Vrouwen Unie in nauwe samenwerking met de leidsters van My Duc en Hop Tien People's Committee. Zij worden aangestuurd door Microfinance & Development Center die het Project Management en de Capacity Building organiseert. MHIVN faciliteert, overlegt op hoofdlijnen met de partner organisatie M&D en legt verantwoording af aan de donateurs.


Triodos Foundation heeft bijgedragen aan het fonds voor micro krediet dat na dit tweejarig project is afgelost en opnieuw wordt ingezet in een arm district in Vietnam.

Het gesprek dat is gevoerd met de directeur van Triodos Foundation als toelichting op de aanvraag is als inspirerend, plezierig, coöperatief en toegankelijk ervaren.
Peter de Vries van Mental Health Improvement Vietnam (MHIVN) over Triodos Foundation: