Het ‘Maison Médicale Soins pour Tous' is een nieuw wijkgezondheidscentrum in Molenbeek. Een van de initiatiefnemers werkte daarvoor al voor het Centre Médical Lemonnier. Wijkgezondheidscentra staan voor een wijkgebonden, laagdrempelige en multidisciplinaire aanpak die toegankelijk is voor iedereen. Zoals de meeste wijkgezondheidscentra werkt het centrum ‘Soins pour Tous' forfaitair, wat wil zeggen dat patiënten zelf niet moeten betalen voor een consultatie. In plaats daarvan betaalt het ziekenfonds aan het centrum een vast maandelijks bedrag per ingeschreven patiënt. Triodos Bank heeft een krediet verleend voor de inrichting van het wijkgezondheidscentrum.