Het wijkgezondheidscentrum Soins pour Tous 1070 is een medische groepspraktijk die eind 2014 de deuren opende in Anderlecht. De buurtbewoners kunnen er terecht bij een arts, kinesitherapeut, verpleger of diëtist. Zoals de meeste centra werkt de praktijk met het forfaitaire systeem. Dat betekent dat ingeschreven patiënten niet hoeven te betalen voor een consultatie, omdat het centrum een vast maandelijks bedrag per patiënt krijgt van het ziekenfonds. Zo wordt gezondheidszorg ook toegankelijker voor wie het minder breed heeft. Triodos Bank heeft het centrum een krediet verleend voor de inrichting en het meubilair.