Louis Bolk Instituut

Driebergen-Rijsbergen, Nederlandwww.louisbolk.nl
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk, internationaal kennisinstituut ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. De organisatie voert onderzoek uit in opdracht van ministeries, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, stichtingen, patiëntenorganisaties en het bedrijfsleven. De oplossingen, kennis en adviezen blijken praktisch en goed toepasbaar te zijn en te leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem. Het Louis Bolk Instituut is in 1976 opgericht en gevestigd in Driebergen.