Ontmoetings- en vrijetijdscentrum. In Le Silex komen volwassenen met of zonder een verstandelijke handicap samen om zich te ontspannen en in dialoog te gaan. Triodos Bank kende een krediet toe voor de aankoop van een pand.