Landgoed Baest

Middelbeers, Nederlandwww.landgoedbaest.nl
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Sinds enige jaren maakt Landgoed Baest een transitie door naar een robuust en duurzaam landgoed. Nadat in 2014 de opening van natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest plaats vond is vervolgens de omschakeling naar biologisch-dynamische landbouw op gang gebracht.

Centraal staan daarbij zaadveredeling, zaadvermeerdering en de teelt

van "vergeten" groenten. Dit project loopt onder de naam De Beersche Hoeve in een samenwerkingsverband met Estafette-Odin en Triodos Bank.


Samen met Food4Bees zet het landgoed in op de verbetering van de biodiversiteit en worden akkers, akkerranden en bermen ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels waarvan de zaden ook op het landgoed zullen worden ontwikkeld.