Klimop vzw is een freinetschool waar de leerkrachten kinderen iets moois aanbieden op een minder gebruikelijke manier. De ervaringswereld van de scholieren staat centraal, zodat leren zinvol en boeiend blijft. Het is belangrijk dat kinderen elk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren. De school moedigt eigen initiatief, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen aan. Veel aandacht gaat naar het samenwerken in groep en respect voor elkaar. De school stimuleert, ondersteunt en begeleidt zelfexpressie en creativiteit. Daarbij is de emotionele ontwikkeling van de kinderen even belangrijk als het verwerven van kennis. De werking van Klimop is coöperatief: leerkrachten, kinderen en ouders zijn betrokken en samen verantwoordelijk voor de goede klas- en schoolwerking. Triodos Bank heeft de goede werking van de school gefinancierd met een investeringskrediet.