In de gemeente Amsterdam wordt een actief energiebeleid gevoerd om appartementsgebouwen te kunnen realiseren met een EPC rond de 0. Klimaatgarant en haar partners hebben deze opgave op zich genomen en een concept ontwikkeld dat aan deze opgave voldoet en daarnaast een bijdrage levert aan een gezond en comfortabel binnenmilieu. Het ontwerp van de schil is geoptimaliseerd, waardoor het energieverlies van het gebouw tot een minimum wordt beperkt. De isolatie is uitstekend en ook de verliezen van warmte door ventilatie en verliezen van warmte uit douchewater worden beperkt door de warmte terug te winnen. Wat daarna nog resteert aan warmtebehoefte wordt geleverd door de stadsverwarming in combinatie met warmtepompen. Dit gecombineerd met zonnepanelen zorgt voor een uitzonderlijk lage EPC waarde.