Kinderopvang Rijk van Nijmegen

Nijmegen, Nederlandwww.korvn.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorKinderopvang

Werkende ouders die verantwoorde opvang zoeken voor hun kinderen kunnen bij Kinderopvang Rijk van Nijmegen terecht. Ze staan open voor ouders en verzorgers van iedere gezindte. Discriminatie wordt nadrukkelijk afgekeurd. Directie, leid(st)ers en leden van de oudercommissie gaan zonder vooroordelen met iedereen om, onfgeacht sociale, culturele, religieuze of etnische achtergrond.


Kinderopvang Rijk van Nijmegen laat zich inspireren door de pedagogische visie van Rudolf Steiner. Dit betekent bijvoorbeeld dat het gevoelsleven van kinderen en hun kunstzinnige vorming de basis is voor hun verstandelijke ontwikkeling. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zich te ontplooien. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de vele sociale, recreatieve, sportieve en creatieve BSO activiteiten.


Natuur neemt een belangrijke plaats in. Het beleven van seizoenen in hun ritmische afwisseling heeft op jonge kinderen een structurerende werking.