Kinderopvang Mini Stek

Utrecht, Nederlandwww.mini-stek.nl
Triodos Bank Nederland
SectorKinderopvang

Kinderopvang Mini Stek is in 1993 in de Utrechtse wijk Tuindorp gestart met een dagverblijf met 34 kindplaatsen. Inmiddels verzorgt de organisatie behalve dagopvang (70 kpl) ook buitenschoolse (180 kpl), tussenschoolse opvang (500 kpl) en opvang op twee peuterspeelzalen. Per dag worden ca. 750 kinderen opgevangen, verdeeld over zeven locaties. Door het wijkgerichte aanbod van opvang biedt Mini Stek ouders een opvangtraject van nul tot twaalf jaar voor hun kinderen. Een bij Mini Stek geplaatste baby stroomt, als ouders kiezen voor een van de scholen in de wijken Tuindorp en Voordorp, met voorrang door naar de buitenschoolse opvang en kan eveneens gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Mini Stek telt nu bijna 60 medewerkers en een flinke pool aan oproepkrachten. In 2006 is Mini Stek gecertificeerd volgens HKZ ISO 9001.