Jenaplan Advies & Scholing

Echten, Nederlandwww.jenaplan.nu
Triodos Bank Nederland
SectorOnderwijs

Hubert Winters en Freek Velthausz zijn de initiatiefnemers van Jenaplan Advies & Scholing (JAS), vanuit de opvatting dat steeds meer scholen op zoek gaan naar begeleiding en scholing die geschikt is voor hun eigen specifieke situatie. Het Jas is vooral gericht op het begeleiden van scholen, het opleiden van leraren en directeuren en het adviseren bij (duurzame) scholenbouw. JAS streeft naar optimaal Jenaplanonderwijs, via het adviseren, coachen, begeleiden en scholen van stamgroepleiders, directie en management van Jenaplanscholen in Nederland en daarbuiten. Het Jenaplanconcept stimuleert kinderen zichzelf en de wereld te ontdekken, zichzelf te ontplooien en zichzelf voor te bereiden op verdere zelfstandige stappen in de wereld. Het JAS is gevestigd op 'Het Bovenveen' te Echten in een prachtige natuurlijke omgeving. Hier worden (meerdaagse) trainingen gegeven en kunnen mensen nieuwe inspiratie vinden.