International Association for the Study of the Commons

Utrecht, Nederlandwww.iasc2017.org/
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

De International Association for the Study of the Commons (IASC) is al sinds 1989 de professionele associatie bij uitstek die toegewijd is aan de studie van commons en common-pool resources: grondstoffen, systemen, en bronnen die door de gebruikers zelf gezamenlijk en zelfstandig gebruikt en beheerd worden. Dit kunnen fysieke grondstoffen zijn, zoals grond, irrigatiesystemen, of brandstof, maar het kan ook gaan om minder tastbare bronnen, zoals kennis (Knowledge Commons). De IASC stelt zich tot doel om experts op deze gebieden (universitaire onderzoekers vanuit een grote diversiteit aan academische disciplines, praktijkdeskundigen, en beleidsmakers), samen te brengen en door het uitwisselen van academisch onderzoek en praktische ervaringen te komen tot een beter beheer en management en meer kennis over deze onderwerpen, en op die manier te komen tot duurzame oplossingen, met bijzondere aandacht voor projecten in de ‘Global South'.


De IASC tracht dit te bereiken door het publiceren van wetenschappelijk onderzoek (The International Journal of the Commons, www.thecommonsjournal.org), het bijeenbrengen van netwerken van experts, en het organiseren van regionale, thematische, en (tweejaarlijkse) wereldcongressen. Het eerstvolgende wereldcongres zal plaatsvinden van 10 tot 14 juli 2017 in Utrecht en heeft als thema ‘Practicing the commons. Self-Governance, cooperation and institutional change'.