Industrieterrein Scherpenzeel

Scherpenzeel, Nederlandwww.bouwpartners.nu
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Op Industrieterrein Scherpenzeel worden talloze duurzame technieken in één project gecombineerd. Door begroeiing, duurzame techniek en ecologie is de nieuwbouw acht keer zo duurzaam als een gemiddeld bedrijfsgebouw. Dit dankzij een hoogwaardig binnenklimaat en een laag energieverbruik door ecologie, bouwwerkbegroening, lichtregelingen, aardwarmte, biomassa-verwarming en ventilatie. Maar ook klimaatadaptatie gaat op dit bedrijfsterrein samen met behoud van biodiversiteit. Groen, groene gevels en groendaken zorgen voor waterbuffering en afkoelen van de directe omgeving. Van het hemelwater wordt 54% terug in de atmosfeer gebracht, het resterend hemelwater wordt benut als zogenaamd grijswater. Oppervlakte water wordt afgevoerd via open water met wadi of geïnfiltreerd in de bodem. Er zijn vogelvriendelijke maatregelen voor het behoud van vogelsoorten. De gebouwen op dit industrieterrein zijn bewust onderdeel van het leefgebied van planten en dieren met een doelmatige huisvesting voor mens en productie.