Huisartsenpraktijk Daniëlsplein

Nijmegen, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Huisartsenpraktijk Daniëlsplein kent 3 huisartsenmaatschappen en maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum Daniëlsplein. In nauwe samenwerking met de eerstelijnszorgverleners van het gezondheidscentrum, maar ook andere zorginstellingen in de omgeving wordt integrale, wijkgerichte eerstelijnszorg geleverd rondom de patiënt. Het pand waarin de huisartsen zijn gevestigd kent bovendien duurzame elementen, zoals zonnepanelen op het dak. Er werken vijf huisartsen, zeven praktijkassistenten en vier praktijkondersteuners. Er is ruimte voor het opleiden van assistenten, co-assistenten en huisartsen.