Huis de Merwede

Sliedrecht, Nederlandwww.huisdemerwede.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Huis de Merwede in Sliedrecht is een particulier verpleeghuis voor de oudere zorgvrager, gerund door het echtpaar Mart Jan en Tineke Visser. Onder zorgvragende ouderen bestaat de behoefte aan accommodaties waar zorg wordt geboden, maar ook aan het zoveel mogelijk invullen van de oude dag. Huis de Merwede biedt daarom een omgeving waar zorgverleners werken die zich met hart en ziel inzetten om aan deze behoeften vorm en inhoud te geven. Het biedt een volledig pakket aan zorg, met negen wooneenheden waarin maximaal tien bewoners zich tijdelijk of permanent kunnen vestigen. Het stel gaat er vanuit dat zorgverlening geen vraag is, maar een vanzelfsprekendheid. In Huis de Merwede worden protestants christelijke normen en waarden als uitgangspunt genomen en die centreren zich in drie kernwaarden: geborgenheid, genegenheid en gastvrijheid. Dit resulteert in respect voor menselijke waarden en normen, een protestants christelijke visie op leven en dood en het naleven van de zondagsrust.