Groupcare ontwikkelt en bouwt eerstelijns gezondheidscentra en woonzorgvoorzieningen.


Zorgbudgetten worden steeds krapper. Er is een trend naar meer zelfstandig, particulier en vraaggericht zorgaanbod. De samenwerking tussen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere eerstelijns hulpverlening wordt daarom steeds wenselijker. De oorzaak van de inkrimping van zorgbudgetten komt aan de ene kant voort uit de grote toename van de vraag naar zorg en aan de andere kant door de extreme bezuinigingen in de zorgen de verplichting van overheidswegen om te komen tot maximale efficiëntie en samenwerking. Hierdoor verandert het toekomstbeeld van de eerstelijnszorg erg snel.


Bij het wonen in een woonzorgvoorziening wordt het succes bepaald door de individuele, directe en persoonlijke benadering van bewoners. Een (kleinschalige) woonvoorziening moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod. Voor zorgprofessionals zijn huisvestingsvraagstukken vaak onbekend gebied. Groupcare wil de zorgverleners hierin ontzorgen, zodat zij zich maximaal focussen op hun medische werkzaamheden en patiënten. Op deze manier wordt zorg toegankelijker en efficiënter.