Groene Gezonde Studenten

Amsterdam, Nederland
Triodos Foundation Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

Onderzoek naar een groene en gezonde universiteitsomgeving


In het Groene Gezonde Studenten onderzoek doen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar hoe een groene gezonde universiteitsomgeving kan bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van studenten.


Uit de literatuur blijkt dat een groene omgeving op verschillende manieren kan bijdragen aan onze gezondheid. Zo kan een groene omgeving bijdragen aan de luchtkwaliteit en stress vermindering, bevorderd het sociale contacten en fysieke activiteit en het kan de inname van groente en fruit verhogen. Studenten brengen een groot deel van hun tijd door op de universiteit waar ze helaas niet of nauwelijks in aanraking komen met groen.


In dit onderzoek wordt onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van studenten ten aanzien van een groene gezonde universiteitsomgeving. Daarnaast wordt onderzocht of werkcolleges in een groene omgeving een positieve bijdrage geven aan de studieprestaties en vitaliteit van studenten. Er wordt ook een Green Student Bootcamp Challenge georganiseerd. Hier leren studenten in 6 lessen van alles over stadslandbouw, duurzaamheid, zelf groente en fruit verbouwen en het bereiden van een gezonde betaalbare maaltijd. Het onderzoek vindt plaats op en in samenwerking met het Groene Leven Lab (GLL). Het GLL is een groen onderzoeks- en onderwijs initiatief midden op de Amsterdamse Zuidas.


Binnen het Groene Gezonde Studenten onderzoek worden drie vragen beantwoord:


1.Hoe beoordelen studenten hun huidige universiteitsomgeving en welke groene en gezonde kenmerken moet deze omgeving bieden?


2.Wat zijn de effecten van studeren in een groene omgeving op de studieprestaties en vitaliteit van studenten?


3.Zijn studenten te motiveren om deel te nemen aan de Green Student Bootcamp Challenge en wat vinden zij hiervan?