GreenfieldCities

Arnhem, Nederlandwww.greenfieldcities.org
Triodos Foundation Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking

Samen met statushouders een duurzame campus in Jordanië creëren voor vluchtelingen


GreenfieldCities ontwikkelt, bouwt en beheert samen met vluchtelingen duurzame steden in gebieden van herkomst. Daarmee verminderen ze de factoren die leiden tot migratie en geven ze mensen concrete kansen om terug te keren. GreenfieldCities gelooft dat de migratie problematiek veel innovatiever en krachtiger kan worden aangepakt en werkt aan een aanpak die ook financieel rendeert voor impact investors. Hun missie is baanbrekend, maar hun aanpak is praktisch. Iedere nieuwe GFC stad laten ze ontkiemen met een overzichtelijke duurzame campus waar mensen veilig kunnen wonen, werken en leren. Door zich voor langere tijd aan het wel en wee van die campussen te committeren helpen ze ter plekke ook mee om broodnodige instituties en governance verder te ontwikkelen.


Het GreenfieldCities team bestaat voor een groot gedeelte uit statushouder uit Syrië en Eritrea. Dat mes snijdt aan twee kanten. De gecreëerde GFC Campus-oplossingen passen beter in de lokale cultuur en context, én de statushouders in het team integreren beter in Nederland en benutten hun volledige kennis en vaardigheden. Ze doen dus meer dan volwaardig mee bij het oplossen van één van de grootste uitdagingen van deze tijd.


De gift van Triodos Foundation stelt ons in staat om een werkervaringsplek te creëren voor een architect en ingenieur die mee gaat helpen bij het ontwerp van de Campus.