Gezonde Gronden

Den Haag, Nederlandgezondegronden.nl
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurvoeding

Een gezonde bodem vormt de basis van een gezonde samenleving. Dat staat in de visie van Stichting Gezonde Gronden. Om een dergelijke bodem in Nederland te behouden (of te herstellen) heeft de stichting een leergang kringlooplandbouw voor boeren ontwikkeld. Daarnaast heeft de stichting ook veel projecten in de stad die burgers bewust maken van het belang van een gezonde bodem. Enkele voorbeelden hiervan zijn een cursus ‘Eetbare balkons/vensterbanken' en de ontwikkeling van groene, eetbare schoolpleinen.