Gezinshuis de Lotus

Dreumel, Nederlandwww.gezinshuisdelotus.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorZorg

Driestroomhuis de Lotus is een gezinshuis waar samen met de gezinshuisouders vijf gezinshuiskinderen wonen. Het gaat om kinderen die om een bepaalde reden niet meer thuis kunnen wonen. In het gezinshuis ervaren kinderen de warmte en de gezelligheid van een zo gewoon mogelijk gezin, maar wordt er ook duidelijkheid, structuur en een vaste dagindeling geboden door de gezinshuisouders. Hiermee proberen zij te bereiken dat nieuw gedrag wordt aangeleerd en ongewenst gedrag wordt afgeleerd. De kinderen kunnen zo opgroeien in een 'gewoon gezin', in een sfeer van veiligheid en geborgenheid.