Gemeente Zaanstad

Zaanstad, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorOnderwijs

De gemeente Zaanstad investeert in duurzame schoolgebouwen. Met het Integraal Huisvestings Plan [IHP] Primair Onderwijs in Zaanstad worden 52 scholen aangepast of vervangen voor nieuwbouw. Dit project loopt tot 2025. Vanwege de technische staat of capaciteitstekort hebben 36 schoolgebouwen prioriteit. Hierbij is extra aandacht voor het binnenklimaat van scholen en duurzaam bouwen. Waar mogelijk wordt nieuw- en verbouw gecombineerd met ruimte voor kinderopvang en/of naschoolse opvang.