Gemeente Schijndel

Schijndel, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

De gemeente Schijndel is op weg naar een gezondere, stabielere, eerlijkere en innovatievere samenleving. De gemeente wil als overheid het goede voorbeeld geven, faciliteren, verbinden en stimuleren.


Het goede voorbeeld geven kan via aanpassingen van het gemeentelijk vastgoed. Dit heeft de gemeente gedaan door het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis. De kleedlokalen van de plaatselijke voetbalclub worden duurzaam vernieuwd. Ook voor de verbouwing van het gemeentehuis van fusiegemeente Meierijstad wordt vanuit Schijndel ingezet op een duurzame verbouwing.


De gemeente ondersteunt ook burgerinitiatieven. De Energie Coöperatie Schijndel is mede door de gemeente opgezet, maar wordt nu volledig door burgers gedragen. De coöperatie realiseert nu bijvoorbeeld oarticuliere zonnepanelen op de gemeentewerf.


Gemeente Schijndel is ook Fair Trade Gemeente. Een groep enthousiaste inwoners zet zich samen met winkels, bedrijven en de lokale overheid in voor meer eerlijke handel.