Fortech Studie bvba beheert hernieuwbare energieprojecten van concept tot stroomlevering. De missie van Fortech Studie bestaat erin het evenwicht te vinden tussen welzijn, economie en ecologie door zich te focussen op hernieuwbare energiebronnen. De onderneming werkte onder andere mee aan de realisatie van het windturbinepark in Kruibeke. Triodos Bank heeft Fortech Studie een krediet verleend voor de bouw van een laagenergiegebouw waar ook de kantoren van Fortech en Fortech Studie zijn ondergebracht.