Eye Collectiecentrum

Amsterdam, Nederlandwww.eyefilm.nl/collectie/over-de-collectie
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Eye Filminstituut is een expert op het gebied van filmrestauratie en -digitalisering. Het museum staat bekend om zijn inzet voor het behoud van het filmerfgoed. Ook in de digitale ontsluiting van de collectie vervult EYE een voortrekkersrol. Met restauraties van vroege films als Beyond the Rocks, Signori Giurati en de digitalisering van bijvoorbeeld het Jean Desmet-archief heeft EYE internationaal de aandacht getrokken. Ten behoeve van het beheer, behoud, restauratie en research van filmisch erfgoed financiert Triodos Bank de duurzame nieuwbouw van het Eye Collectiecentrum. Met oog voor energiezuinige bouw en exploitatie is hiermee optimale huisvesting voor dit deelsegment binnen de culturele sector mogelijk gemaakt.