Donkers

Uden, Nederlandwww.kikis.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Hans Donkers heeft in 1998 zijn varkensbedrijf omgeschakeld naar een biologische varkenshouderij. Er worden zeugen, met hun bijzondere biggen en vleesvarkens gehouden, die hun natuurlijke gedrag kunnen uiten doordat er veel ruimte voor de dieren is.

Hans Donkers merkt dat de biologische landbouw leeft, er is dan ook veel belangstelling vanuit de samenleving voor hun bedrijf.