De Werkplaats Kindergemeenschap

Bilthoven, Nederlandwww.wpkeesboeke.nl
Triodos Bank Nederland
SectorOnderwijs

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is een school voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De school is in 1926 opgericht door Kees Boeke vanuit de overtuiging dat kinderen serieus genomen moeten worden om met hen te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving. Die overtuiging is er nog steeds. In de Werkplaats bouwen kinderen en volwassen met hoofd, hart en handen aan een wereld van mogelijkheden.