De Mik

Wommels, Nederlandwww.centrumdemik.nl
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

De Mik is een initiatief van AnneJan De Vries uit Wommels (Friesland). AnneJan werkte veertien jaar in het speciaal onderwijs in Sneek en heeft daar sinds 2004 een speciale klas met kinderen met een autistische stoornis onder zijn hoede. In De Mik wil hij dagbesteding en structurering voor mensen met een autistische stoornis aanbieden, hoofdzakelijk aan schoolverlaters. De bedoeling is om deze mensen meer dagstructurering te geven en naar betaald werk te begeleiden. Uitgangspunt voor de dagbesteding zijn de wensen en talenten van de zorgvragers. Begeleiding vindt plaats door gespecialiseerde mensen. De Mik wordt bewust onderdeel van de leef- en werkgemeenschap in Wommels zodat de zorgvragers vanuit hun huidige isolement dichter bij de arbeidsmarkt komen. Bijzonder aan De Mik zijn de vele contacten met het lokale bedrijfsleven.