De Meerlanden, afval en groenbedrijf

Rijsenhout, Nederlandwww.meerlanden.nl
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

De Meerlanden is een duurzaam bedrijf in de regio Schiphol, actief in de openbare ruimte en afvalbeheer. Onder het motto: 'Geef afval een toekomst!' streeft De Meerlanden naar 100% recycling. Door afval te scheiden blijven materialen in de kringloop. Het afval is dan geen afvalproduct meer maar een grondstof. Hiermee draagt de onderneming bij aan een beter milieu en een gezonde, maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. De Meerlanden is dus ook een leverancier van grondstoffen zoals plastic, hout en glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft), en energie uit afval.


De door Triodos Bank verstrekte financiering betreft een innovatieve verwerkingsmethode voor groente- fruit- en tuinafval (gft): een vergistingsinstallatie in combinatie met tunnelcompostering. De Meerlanden heeft bestaande technieken op en unieke manier gecombineerd waardoor uit een 2e generatie biomassastroom, gft-afval, vijf producten worden gemaakt: water, compost, groene CO2, warmte en groengas.


Met proceswater sproeien eigen veegwagens de straten schoon, compost en CO2 worden gebruikt als groeibevorderaar van gewassen. De warmte uit compostering wordt geleverd aan kassen in de buurt; een wereldwijd unieke toepassing. En medio 2011 rijden voertuigen van De Meerlanden op groengas; inzamelwagens rijden op het afval dat ze zelf inzamelen! En de productie is dan het eigen gebruik; gemeenten en bedrijven in de regio kunnen ook klimaatneutraal rijden op lokaal geproduceerd groengas.