De Lindediek

BOIJL, Nederlandwww.lindediek.nl
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

De Lindediek is een biologisch dynamisch melkvee en akkerbouwbedrijf vlakbij de bron van de Linde in Zuid-Friesland. Mens, dier en natuur werken hier met elkaar samen zorgen voor elkaar. In evenwicht met elkaar willen wij mensen voeden, de bodem verrijken en de natuur zijn werk laten doen.


De Lindediek heeft een familiekudde koeien van het ras Maas-Rijn-IJssel (MRY). Dit ras dient een dubbel doel: het is zowel melk- als vleesvee. Wanneer de kalfjes worden geboren worden ze niet apart gezet, maar lopen ze bij hun moeder. De familiekudde is vrij van antibiotica en graast het grootste deel van het jaar buiten. De koeien worden gedekt door eigen stieren en niet onthoornd.


Naast de stabiele basis van de koeien heeft de Lindediek een aantal akkers en weides. De grond wordt bemest met de mest van de kudde. Het bedrijf is zo ingericht dat de landbouwkundige kringloop zo gesloten mogelijk is zodat de bodem verrijkt kan worden en de voedselproductie zo duurzaam mogelijk is.