De Kroost

Zeist, Nederlandwww.dekroost.nl
Triodos Bank Nederland
SectorKinderopvang

De Kroost is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van drie maanden tot vier jaar. Het kinderdagverblijf is gehuisvest in een voormalige boerderij in Zeist en omvat ook een grote, groene tuin. De kinderen worden in een huiselijke en warme sfeer opgevangen en er wordt gewerkt in kleine groepen waarin de eigenheid van ieder kind centraal staat. De visie en pedagogische uitgangspunten op de ontwikkeling van het kind zijn gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner.