City Barging

Amsterdam, Nederlandwww.citybarging.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorMilieutechnologie

City Barging heeft een schoon, innovatief concept voor het vervoer over water bedacht, dat primair is gericht op het (binnen)stedelijke gebied. Het concept is schoon, stil, duurzaam en biedt een goed alternatief voor de automobiliteit van het vrachtverkeer. Het bestaat uit 100% elektrische vracht- en duwschepen.