Byosis Group

Oldenzaal, Nederlandwww.byosis.com
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

Byosis haalt met haar innovatieve stikstofstrippers ammoniak uit digestaat of (zwaar vervuild afvalwater). Digestaat ontstaat bij een biogasvergistingsproces. De klanten van Byosis verwerken reststromen tot hernieuwbaar gas (biogas). Dat kan vervolgens weer in het aardgasnet geïnjecteerd worden of worden opgewerkt tot transportbrandstof (voor schepen en zwaar wegtransport). De ammoniak wordt teruggewonnen als natuurmeststof en is een heel duurzame vervanging voor kunstmest. Want voor de productie van kunstmest is heel veel aardgas nodig, dat nu dus bespaard wordt. Byosis levert met haar technologie een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het stikstofoverschot en het verbruik van fossiele brandstof voor de kunstmestindustrie.