Het opvallende pand D'n Daalder in Boxtel werd in 2002 gebouwd. In het pand zijn diverse landschapselementen verwerkt met gebruik van natuurlijke materialen. Vooral de enorme houtvlakken waarmee het gebouw aan de zijkant is bekleed en de permanente houten zonwering en een afstromende keiengevel aan de zuidkant van het pand vallen op. Het pand scoort het hoogst in de Triodos Toets voor Duurzaam Vastgoed op het aspect People door de verantwoorde, hoogwaardige en prettige werkomgeving voor medewerkers. Ook scoort het pand goed op het aspect Project, want het is een vooruitstrevend multifunctioneel gebouwconcept dat duurzaam bouwen en beheer actief uitdraagt.