Biologische Veehouderij Couperus

VEENKLOOSTER, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

De heer en mevrouw Couperus beheren een historisch agrarisch bedrijf op een mooi landgoed in Veenklooster, Friesland. Sinds 1998 zijn ze omgeschakeld naar biologisch. Er wordt biologisch jongvee geweid en biologisch veevoer verkocht. Daarnaast worden er 60 schapen gehouden. Het bedrijf telt 38 hectare land.