Allemeien

Persingen, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Allemeien is een particulier zorginitiatief waarbij dagbesteding wordt aangeboden door Peet Huisman. Samen met haar medewerkers wil zij door middel van theateroefeningen, zang en dans, verstandelijk gehandicapten meer uitingsvormen naar buiten toe leren ontwikkelen. Ook staat het leren samenwerken in een groep centraal. Eén keer per jaar wordt er een theatervoorstelling gegeven. Daarnaast biedt men één dag in de week dagbesteding in praktische vaardigheden. Allemeien is in het voorjaar van 2008 verhuisd naar een prachtige locatie in de Ooijpolder bij Nijmegen waar vijf van hun cliënten nu ook wonen en drie van hun cliënten om de veertien dagen logeren.