AGP-GPC BV exploiteert één windturbine type Neg Micon NM48 met een vermogen van 0,6 MW te Britswerd. De gemiddelde productie bedraagt 1.513.103 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar voorziet deze turbine in de stroomvoorziening van 445 huishoudens..