Details

Online inzicht in uw Spaar Deposito

U heeft via Internet Bankieren altijd actueel inzicht in uw Spaar Deposito.

Wat gebeurt er als het Spaar Deposito afloopt?

  1. Drie weken voor het einde van de looptijd ontvangt u een e-mail van ons ter herinnering;
  2. Het saldo en de opgebouwde rente van het deposito storten wij op de einddatum op uw Internet Rendement Rekening;
  3. U ontvangt hierover een e-mail ter bevestiging.

Tussentijds opnemen?

Het Spaar Deposito is alleen in zijn geheel op te nemen door het contract te beëindigen. Normaal gesproken zijn hier kosten aan verbonden.

Kosteloos geld opnemen voor het einde van de looptijd is alleen mogelijk bij een Spaar Deposito met een looptijd van 1, 2 of 3 jaar en voor het totale bedrag in de volgende situaties:

  • Als u Beleggingsfondsen of andere effecten van Triodos Bank koopt.
  • Bij faillissement.
  • Bij ontbinding van de onderneming.  

Opnemen is altijd kosteloos in geval van overlijden van de rekeninghouder.

Voor tussentijdse geldopname om andere redenen worden 1,5% kosten in rekening gebracht over het opgenomen bedrag per jaar (een deel van een jaar telt als een volledig jaar). De kosten kunnen maximaal 10% bedragen voor de resterende looptijd.

Voorbeeld kostenberekening

Hieronder vindt u een voorbeeld van een kostenberekening bij tussentijdse opname: 

U hebt een Spaar Deposito van 5 jaar.
U wilt na 2 jaar en 3 maanden een opname doen. Het Spaar Deposito loopt nog 3 onafgebroken jaren. Opname kosten zijn: 3 x 1,5% = 4,5%.

Zie voor meer details ook de Kenmerken Spaar Deposito.

 Open een Spaar Deposito 

Nu direct online openen

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden. 

Kijk ook eens naar