Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Contact en service zakelijke klanten

Ik zoek geen informatie over Ondernemers Ga naar informatie voor/over: Particulieren Private Banking

Hoe kunnen wij u helpen?

Veelgestelde vragen

Waarom moet mijn organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel?

Triodos Bank is wettelijk verplicht al haar klanten te identificeren. Onze zakelijke klanten identificeren wij aan de hand van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Op die manier kunnen we zowel de organisatie als de bestuurders identificeren. De bestuurders moeten namelijk een identiteitsbewijs tonen bij inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Uitzondering: BV in oprichting
Uitzondering op deze regel is de BV i/o. Als uw BV nog in oprichting is, hoeft de BV bij de aanvraag van de rekening nog niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. In dit geval verzoeken wij u een conceptakte van oprichting als bijlage mee te sturen met uw aanvraag. Triodos Bank toetst uw BV i/o aan een aantal uitsluitingcriteria ter bevestiging dat uw BV i/o zich niet bezighoudt met activiteiten die een duurzame samenleving op de lange termijn in de weg staan. U kunt de rekening aanvragen op onze internet pagina. Wij verzoeken daar wel om een KvK nummer, deze mag 12345678 zijn.

Binnen 3 maanden na opening van de rekening dient de BV opgericht te zijn. Wij verzoeken u om ons hier tijdig over te informeren.  Is B.V. drie maanden na de oprichting nog niet opgericht? Dan sluiten wij de rekening en maken het tegoed naar u over.

Vragen
Uw situatie kan wellicht afwijken van wat hiervoor is beschreven. Is dat het geval dan willen wij u verzoeken telefonisch contact met ons op te nemen.

Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja Nee

Kijk ook eens naar:

Alle veelgestelde vragen over 'Rekening openen'

Contact

Neem contact op met Triodos Bank