Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Privacy statement

Persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Triodos Bank NV voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten. Daarnaast gebruikt zij deze gegevens voor het beheren van daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Wilt u geen informatie over onze producten en diensten ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Triodos Bank NV.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Triodos Bank NV.

Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft Triodos Bank NV de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen na, zodat uw privacy wordt gewaarborgd. Deze Gedragscode, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars, kunt u vinden op www.nvb.nl.

Cookies

Om de website en de elektronische nieuwsbrief beter te laten functioneren, wordt bij uw bezoek aan deze website of bij het ontvangen van de nieuwsbrief gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc van de klant worden opgeslagen. Daarnaast worden cookies door Triodos Bank NV gebruikt voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van de website. De cookies kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

U kunt cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van de website en de elektronische nieuwsbrief.