Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat wij financieren

DS Verzorgd Wonen

DS Verzorgd wonen

Duurzame renovatie leidt tot een lagere energierekening. Zo blijft er meer geld over voor de zorg. Met dit uitgangspunt heeft DS Verzorgd Wonen drie negentiende-eeuwse panden tot woonzorghuizen verbouwd. Allemaal uitgerust met een warmte- en koudeopslag (WKO) en goed geïsoleerd.

Koetshuys Erica in Hilversum is één van deze panden. In deze zorgresidentie wonen negentien ouderen met een somatische of psychogeriatrische zorgvraag.

Het voormalige koetshuys is een mo­numentaal pand. Vier van de negentien studio's zijn gevestigd in de oude koet­sierswoning. Dat is sfeervol wonen, maar van oorsprong is het gebouw slecht geïsoleerd.

Met een krediet van Triodos Bank renoveerde DS Verzorgd Wonen het pand tot zeer energiezuinig. De duurzame technieken bevorderen de kwaliteit van het pand. Het koetshuis is in de winter aangenaam ver­warmd en in de zomer op een natuur­lijke manier gekoeld door WKO. Deze energiezuinige techniek maakt gebruik van de milde en constante tempera­tuur van het grondwater.

Zorg met aandacht

Directeur van DS Verzorgd Wonen Hans Bos, geeft aan dat dit jaarlijks zo'n tientallen procenten op de energierekening scheelt. "Dat geld besteden we aan de zorg en het welzijn van de bewoners. Een gebouw dat het welzijn van de gebruikers bevordert, is aantrekkelijk om in te wonen. Cliënten in de zorg voelen zich prettiger in een omgeving die huiselijk is en geborgenheid biedt. Dit levert een positieve bij­drage aan hun welbevinden: bewoners voelen zich behaaglijk. Het beroep op zorg kan zelfs afnemen wanneer ze in een huis met een prettige sfeer wonen."

Financiering

Triodos Bank financiert hoogwaardige kwalitatieve zorgprojecten zoals Koets­huys Erica. We geloven in zorgfacilitei­ten waar hulpverleners, cliënten en hun naaste omgeving een persoonlijke band met elkaar hebben. De overstap van een thuissituatie naar de woonzorgvoorzie­ning is dan kleiner.

Koetshuys Erica is het bewijs dat ener­gie besparen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook een positieve impact heeft op de bewoners van de instelling.

Zorg voor de natuur en de samenleving

De Boshoeve is een multifunctionele accommodatie (MFA) voor maatschappelijke organisaties.

WVO Zorg

Met een krediet van Triodos Bank bouwde WVO Zorg een innovatief en energiezuinig nieuw pand.

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties zorg en welzijn
Onderneemt u in zorg of welzijn en kiest u hierbij bewust voor een persoonlijke benadering en zoekt u financiering? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Gezinshuis de Brug

Gezinshuizen bieden kinderen een geborgen thuissituatie, ingebed in een professionele setting.