Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Wat wij financieren

Gezinshuis de Brug

Gezinshuis De Brug

In Nederland zijn 44.000 kinderen uit huis geplaatst. Meestal omdat de biologische ouders niet voor hen kunnen zorgen. Deze kinderen leven in een pleeggezin,  jeugdzorginstelling of een gezinshuis.

Deze laatste vorm van wonen biedt kinderen een geborgen thuissituatie, ingebed in een professionele setting. Gezinshuisouders zijn namelijk gekwalificeerde zorgverleners.

René en Miriam van Wijk hebben zo’n gezinshuis opgericht. Hun gezinshuiskinderen krijgen de kans om op te groeien binnen de structuur en geborgenheid van een ‘normaal’ gezin.

Menswaardig en persoonlijk

Gezinshuis de Brug is één van de ongeveer 400 gezinshuizen in Nederland. In hun eigen huis bieden René en Miriam van Wijk een plek aan vijf gezinshuiskinderen. Deze kinderen tussen de 7 en 12 jaar maken, naast hun vier eigen kinderen, deel uit van het gezin.

Miriam van Wijk: “Ik heb als ontwikkelingspsycholoog bijna 15 jaar gewerkt in de jeugdzorg. Dat was mooi, maar vaak onbevredigend. Als hulpverlener zie je een kind af en toe een uurtje. Ik kreeg het gevoel dat ik de kinderen meer kon bieden: niet alleen als hulpverlener, maar ook als mens.”

Financiering

Triodos Bank is gespecialiseerd in het financieren van gezinshuizen. Dat past bij onze visie op financieren van menswaardige en persoonlijke zorg. In het geval van de Brug is het woonhuis door Triodos Bank gefinancierd. Een gezinshuis is in financiële zin een eigen onderneming.

Meestal zijn de gezinshuizen aangesloten bij een franchise organisatie zoals de Driestroom of Gezinshuis.com , maar we financieren ook zelfstandige gezinshuizen.

Zorg voor de natuur en de samenleving

De Boshoeve is een multifunctionele accommodatie (MFA) voor maatschappelijke organisaties.

WVO Zorg

Met een krediet van Triodos Bank bouwde WVO Zorg een innovatief en energiezuinig nieuw pand.

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties zorg en welzijn
Onderneemt u in zorg of welzijn en kiest u hierbij bewust voor een persoonlijke benadering en zoekt u financiering? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer energie voor zorg

Duurzame renovatie leidt tot een lagere energierekening. Zo blijft er meer geld over voor de zorg.