Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Borgstellingsfondsen

voor zakelijke financieringen

In het geval dat er onvoldoende zekerheden beschikbaar zijn kunnen we in bepaalde gevallen gebruik maken van borgstellingfondsen. Dankzij het vermogen in deze fondsen kunnen we ondernemers alsnog financieren terwijl dit anders onmogelijk zou zijn.

Triodos Bank werkt samen met:

Borgstellingsfonds Broedplaatsen Amsterdam/ Amsterdamse Cultuurlening

De gemeente Amsterdam en Triodos Bank werken samen bij het financieren van broedplaatsen voor de creatieve sector in de hoofdstad. In 2010 hebben de gemeente en Triodos Bank het Borgstellingsfonds Broedplaatsen Amsterdam opgezet. De gemeente Amsterdam staat met één miljoen euro garant voor vier miljoen euro aan kredieten van Triodos Bank.
Amsterdamse Cultuurlening

Amsterdamse kunstenaars en culturele organisaties met ambitie kunnen voor een krediet tot maximaal € 10.000 gebruiken maken van de Amsterdamse Cultuurlening

NSGK (voor het gehandicapte kind)

Zet uw organisatie zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of bent u een jonge, startende ondernemer met een handicap? Wellicht dat u voor het opstarten van uw onderneming een lening kunt krijgen vanuit het Triodos NSGK Borgstellingsfonds. NSGK stelt zich garant voor een deel van de lening verstrekt door Triodos Bank. NSGK, voor het gehandicapte kind

Stichting Waarborgfonds Sport

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is in 1980 opgericht met als doel om onder bepaalde voorwaarden borgstellingen te  verlenen aan sportorganisaties voor de externe  financiering  van de bouw -, aanleg -, renovatie- of aankoop van sportaccommodaties. SWS verstrekt borgstelling tot 50% van het te financieren bedrag, terwijl veel gemeenten een garantie voor die andere 50% verstrekken.

Logo Stichting Waarborgfonds Sport

Welkom bij Triodos Bank

strip zakelijk mix 270x54
Zoekt u als duurzame ondernemer financiering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Samenwerking

Dankzij onze partners kunnen ondernemers een krediet krijgen, wanneer wij hen zelf niet kunnen financieren. Deze samenwerking tussen Triodos Bank met haar partnerorganisaties is alleen gebaseerd op onderlinge afspraken.

Zelfstandig

De partnerorganisaties zijn geen onderdeel van Triodos Bank. Het zijn zelfstandige organsaties met eigen verantwoordelijkheden. Triodos Bank is niet verantwoordelijk voor wat deze partners doen, nalaten of voor hun uitingen.

Partners in zakelijke kredieten

Partnerorganisaties voor financieringen onder de € 50.000.