Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Case: Keizersrande - Diepenveen

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch dynamisch landbouwbedrijf in Diepenveen

Op Natuurderij Keizersrande wordt melk geproduceerd en daarnaast het prachtige landschap in de uiterwaarden van de IJssel beheerd. Agrarisch ondernemen, beheer van het landschap, educatie en zelfs kunst gaan hier hand-in-hand. 

Wat is het voor project?

Natuurderij Keizersrande is een modern biologisch-dynamisch landbouwbedrijf. De bedrijfsvoering van boerin Anette Harberink is gebaseerd op het beheersconcept 'Boeren voor Natuur'. Dit houdt in dat de agrarische exploitatie van het landgoed geheel ten dienste staat van de natuur- en landschapswaarden binnen het hele gebied. Daarbij wordt gestreefd naar een gesloten kringloop, waarbij bijvoorbeeld de granen uit de akkerbouw en de grassen van de weidelanden gebruikt worden als voedsel voor de veestapel. Het vee zorgt op zijn beurt weer zorgt voor bemesting van het gebied.

Als de koeien niet buiten grazen, staan ze in een zogenaamde potstal. De mest op de stalvloer wordt bij dit type steeds afgedekt met een laag stro. De dieren staan hierdoor op een berg van stro en mest. Deze bedekking vormt een vruchtbare laag die over de akkers wordt verspreid.

De stal is daarnaast zeer ruim van opzet. Bij volledige bezetting heeft elk dier maar liefst 14 vierkante meter tot zijn beschikking. Dat is geen overbodige luxe, omdat de koeien hun hoorns nog hebben.

Wat maakt het bijzonder?

Door het open karakter van het erf van de Natuurderij Keizersrande ziet de bezoeker en uiteindelijke consument waar hun voedsel vandaan komt. Zo wandelen zij door het gras dat de koeien eten, kunnen zij de boer zien die de koeien melkt en kunnen zij kalfjes bekijken die net geboren zijn.

De producten die van de koe afkomstig zijn, zoals melk en vlees, worden verkocht met een herkenbare verpakking, waaruit de herkomst duidelijk blijkt. Zo beleeft de consument en bezoeker als het ware de hele voedselkringloop op de Natuurderij, waarmee het bewustzijn van de bezoeker en de betrokkenheid bij het landgoed en haar bedrijfsvoering wordt vergroot.

Waarom Triodos Bank?

Keizersrande is een boerderij die niet het land alleen gebruikt, maar ook ondersteunt. Bijvoorbeeld door de weidegrond gelegen in de uiterwaarden te onderhouden volgens Natura 2000 richtlijnen. Deze agrarische ondernemer draagt zo bij aan de landschappelijke kwaliteit van de omgeving en betrekt het publiek actief bij haar activiteiten.

Bent u op zoek naar vergelijkbare financiering?

Triodos Bank financiert ondernemers in de voedselketen van boer tot bord. We kiezen bewust voor ondernemers die op een biologisch of biologisch-dynamische manier voeding produceren, verwerken of verkopen. Wij financieren ondernemers
met een officieel erkend label (zoals SKAL, Demeter) of bezig zijn met te veranderen in biologisch of biologisch-dynamische productie.

Wij financieren

Wij financieren

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties landbouw en voeding
Zoekt u als ondernemer in biologische (-dynamische) landbouw en voeding financiering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Financiering met certificering

Triodos Bank financiert ondernemers in biologische (-dynamische) landbouw en voeding. Zij moeten in het bezit zijn van een SKAL of Demeter certificering
(of van plan die te behalen).

logo SKAL bio controle

Logo Demeter

 

Case: Ko-Kalf - Doornspijk

Ko-Kalf is een biologisch veebedrijf dat op een dier- en milieuvriendelijke manier koeien houdt.