Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Case: 't Hoogeveld - Eelde

In het Drenthse weidelandschap, aan de rand van Eelde-Paterswolde, bevindt zich 't Hoogeveld. In het eigen dorp bekend als 'De Kijkboerderij', met een fantastisch uitzicht en raszuivere Limousinkoeien.

't Hoogeveld produceert biologisch vlees, beheert een natuurgebied en met een eigen elektriciteitscentrale vormt duurzaamheid de basis. 

Wat is het voor project?

Eeuwenlang was de leegte tussen het zand van Drenthe en de klei van Groningen een uitgestrekt veenmoeras. Landbouw bedrijven was onbegonnen werk. Tegenwoordig is de leegte van de Eelder- en Peizermaden, onder de noemer de Onlanden, een waardevol natuurgebied en volop in ontwikkeling. Dankzij inzet van boeren, wordt het natuurlijk beeksysteem weer hersteld. Onlanden vormt een aangesloten natuurgebied van 1500 hectare, waarvan 600 hectare onder de hoede van ’t Hoogeveld.

’t Hoogeveld wordt beheert door Sytze en Alma van der Goot. Dit doen zij samen met Natuurmomenten. Fokken zit Sytze in de genen en Alma houdt van het boerenleven. Zij richt zich meer op de mensenkant en op educatie. Het hele jaar door is ’t Hoogeveld geopend voor excursies, vergaderen en verjaardagsfeestjes. De schitterende Limousins kunnen zowel ’s zomers als ’s winters van dichtbij bekeken worden.

Wat maakt het bijzonder?

’t Hoogeveld draagt op duurzame wijze bij aan het beheer van Onlanden. In de zomer graast het vee op het weidelandschap en ’s winters worden de koeien gehuisvest in de poststallen. De stalmest wordt in het voorjaar over de weilanden uitgereden. Dit verrijkt het bodemleven en trekt vervolgens weer vogels aan.

Het bijzondere is dat het natuurbeheer wezenlijk onderdeel is geworden van het agrarisch verdienmodel. Immers de kruidenrijke graslanden in het natuurgebied worden ingezet als voederwinning voor het eigen vee en de overschotten van het gras worden jaarlijks verkocht aan collegaboeren.

Daarnaast produceert ’t Hoogeveld biologisch vlees van het koeienras Limousin. De mooie roodbruine runderen worden gewaardeerd vanwege hun smaakvol kwaliteitsvlees en voor hun sterke raseigenschappen. Door de toenemende vraag naar kwalitatief, biologisch rundvlees biedt de verkoop van het limousinvlees goede perspectieven en groeimogelijkheden.

Waarom Triodos Bank?

Op 't Hoogeveld is duurzaamheid het vertrekpunt. Er is een continue wisselwerking tussen energie en natuur. De boerderij heeft een eigen elektriciteitscentrale van 814 zonnepanelen, met een totale oppervlakte van 675 m². Het hele bedrijf wordt daarmee van stroom voorzien. Reststroom gaat via de kabels naar het elektriciteitsnet.

Omdat bij 't Hoogeveld wordt bewezen dat natuurbeheer en agrarisch ondernemerschap samen kunnen gaan, vormt het bedrijf een inspiratiebron voor natuurorganisaties en agrarisch ondernemers om binnen hun eigen gebied te onderzoeken of natuurontwikkeling opgenomen kan worden in het agrarisch bedrijfsmodel.

Bent u op zoek naar vergelijkbare financiering?

Triodos Bank financiert ondernemers in de voedselketen van boer tot bord. We kiezen bewust voor ondernemers die op een biologisch of biologisch-dynamische manier voeding produceren, verwerken of verkopen. Wij financieren ondernemers
met een officieel erkend label (zoals SKAL, Demeter) of bezig zijn met te veranderen in biologisch of biologisch-dynamische productie.

Welkom bij Triodos Bank

Portretten zakelijk relaties landbouw en voeding
Zoekt u als ondernemer in biologische (-dynamische) landbouw en voeding financiering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Financiering met certificering

Triodos Bank financiert ondernemers in biologische (-dynamische) landbouw en voeding. Zij moeten in het bezit zijn van een SKAL of Demeter certificering
(of van plan die te behalen).

logo SKAL bio controle

Logo Demeter