Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Waarom we graag kunst en cultuur financieren

Verbinding met onze omgeving

Triodos Bank richt zich op cultureel ondernemers die bancair financierbare vormen van kunst en cultuur creëren. Deze ondernemers en organisaties moeten voldoende kredietwaardig zijn, professioneel worden geleid en beschikken over adequate inhoudelijke kennis. Kredieten die we verstrekken wordt vaak gebruikt om de exploitatie structureel te verbeteren. Zo maken we het voor culturele ondernemers mogelijk om hun baten te verhogen of de kosten te verlagen.

Een brug met de samenleving

Het begrip 'verbinden' staat centraal in onze visie op de culturele sector.
Wij financieren bij voorkeur kunstenaars en culturele instellingen die een brug slaan met de samenleving. Dit kan op verschillende manieren. Door een breed publiek te trekken, en door als culturele instelling een relatie aan te gaan met andere partijen, zoals sponsors, bedrijven, maatschappelijke instellingen en een bank. Daarnaast kunnen professionele kunstenaars zoals musici zich verbinden met amateurbeoefenaars.

Onafhankelijk van de overheid

Geld is een middel om een bijdrage te leveren aan positieve ontwikkeling en verandering, volgens Triodos Bank. Wij zien voor onszelf en andere financiers een belangrijke rol weggelegd binnen de culturele sector. Op dit moment is de culturele sector voor haar financiering grotendeels afhankelijk van de overheid. Triodos Bank is ervan overtuigd dat een vitale culturele sector niet in die mate afhankelijk kan zijn van één financieringsbron, maar op zoek moet gaan naar gedifferentieerde vormen van financiering.

Cultureel ondernemerschap stimuleren

Triodos Bank wil de culturele sector bewust maken van de mogelijkheden van bancair krediet. Bij het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap speelt Triodos Bank een stimulerende rol. De bank werkt nauw samen met (branche)organisaties binnen de sector. Organisaties zoals Stichting Cultuur-Ondernemen die samen met ons cultuur financiert en ondernemers ondersteunt. Door actief te zijn binnen de culturele sector, laat de bank aan financiers zien dat het inderdaad goed mogelijk is om cultureel ondernemerschap te financieren.

Deelt u als ondernemer deze visie? Bent u op zoek naar financiering? Neem dan contact met ons op.

koninklijk-theater-carre

Wij financieren

Welkom bij Triodos Bank

4zr-team-K&C-strips
Zoekt u als ondernemer of instelling in kunst en cultuur financiering? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Cultuurlening voor kunstenaars, musici en designers

Cultuurlening voor kunstenaars, musici en designers in Nederland

Samenwerking met borgstellingsfondsen

Samenwerking met borgstellingsfondsen zoals Borgstellingsfonds Broedplaatsen Amsterdam, NSGK en Stichting Waarborgfonds Sport.